देहली दंगलीमागील उद्देश हिंदूंमध्ये भीती आणि दहशत निर्माण करण्याचाच ! – देहली न्यायालय