मथुरा, उत्तरप्रदेश येथील नंद महल मंदिरामध्ये २ मुसलमानांचे नमाजपठण