केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मुलीच्या विवाहामध्ये संघ स्वयंसेवकाच्या हत्येतील दोषी धर्मांध ‘अतीमहनीय व्यक्ती’ म्हणून उपस्थित !