परळी वैजनाथ येथे श्री वैजनाथाच्या अभिषेकासाठी भाविकांना बाटलीबंद पाणी आणण्याचा पुजार्‍यांकडून आग्रह