श्रीमती शकुंतला डुंबरे (वय ८१ वर्षे) यांना झालेले शारीरिक त्रास, त्यांना होमिओपॅथी औषधांचा झालेला लाभ आणि त्यांनी अनुभवलेली परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांची कृपा !

साधिकेला होत असलेल्या शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक त्रास यांमुळे पुष्कळ त्रासले असताना होमिओपॅथी औषधांचा झालेला लाभ आणि त्यांनी अनुभवलेली परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांची कृपा !

‘निर्गुण’ हा नामजप करतांना मन निर्विचार होऊन हवेत तरंगत असल्याचे जाणवणे

‘निर्गुण’ हा जप करतांना मला सूक्ष्मातून दिसले, ‘मी जप करत असलेल्या ठिकाणी एक नदी असून त्या नदीमधील पाणी स्वच्छ आणि निर्मळ आहे. पक्ष्यांचा किलबिलाट चालू आहे, असे मला जाणवले.

ध्यानमंदिरात बसून नामजप करतांना दोन्ही तळपायांतून फिकट निळसर प्रकाश प्रक्षेपित होत असल्याचे दिसणे

ध्यानमंदिरात बसून नामजप करतांना दोन्ही तळपायांतून फिकट निळसर प्रकाश प्रक्षेपित होत असल्याचे दिसणे