स्त्रियांनी ‘सर्वसाधारण रंगभूषा’ (Casual Makeup) केल्याने त्यांच्यावर होणारा आध्यात्मिक स्तरावरील परिणाम

‘महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’ने ‘यू.ए.एस्. (युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे केलेली वैज्ञानिक चाचणी

‘सध्या बहुतांश स्त्रिया चाकरी, प्रासंगिक कामे किंवा लहान समारंभ इत्यादींसाठी घराबाहेर पडतांना, तसेच समाजात वावरतांना ‘आकर्षक अन् चारचौघांत उठून दिसावे’, यासाठी आवर्जून ‘सर्वसाधारण रंगभूषा’ (Casual Makeup) करतांना आढळतात. ‘स्त्रियांनी सर्वसाधारण रंगभूषा केल्याने त्यांच्यावर आध्यात्मिकदृष्ट्या काय परिणाम होतो  ?’, हे विज्ञानाद्वारे अभ्यासण्यासाठी रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात ‘यू.ए.एस्. (युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे चाचणी करण्यात आली. या चाचणीतील निरीक्षणांचे विवेचन आणि अध्यात्मशास्त्रीय विश्लेषण पुढे दिले आहे.

यु.ए.एस्. उपकरणाद्वारे चाचणी करतांना श्री. आशिष सावंत

१. चाचणीतील निरीक्षणांचे विवेचन

या चाचणीत तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेली आणि आध्यात्मिक त्रास नसलेली साधिका यांनी सर्वसाधारण रंगभूषा करण्यापूर्वी अन् केल्यानंतर त्यांची निरीक्षणे करण्यात आली. ‘चाचणीतील साधिकांवर रंगभूषा केल्याचा परिणाम किती वेळ टिकतो ?’, हे अभ्यासण्यासाठी त्यांची प्रत्येक घंट्याला निरीक्षणे करण्यात आली. साधिका त्यांच्या मूलभूत नोंदीला आल्यावर त्यांची निरीक्षणे करणे थांबवले. रंगभूषा केल्याचा दोन्ही साधिकांवर झालेला परिणाम पुढे दिला आहे.

१ अ. सर्वसाधारण रंगभूषा केल्याचा चाचणीतील दोन्ही साधिकांवर नकारात्मक परिणाम होणे

वरील सारणीतून पुढील सूत्रे लक्षात येतात.

सौ. मधुरा कर्वे

१. आध्यात्मिक त्रास असलेली साधिका : रंगभूषा केल्यानंतर आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेतील ‘इन्फ्रारेड’ अन् ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ या दोन्ही प्रकारच्या नकारात्मक ऊर्जांमध्ये वाढ झाली. (रंगभूषेचा तिच्यावर झालेला परिणाम एकूण ३ घंटे टिकून राहिला.)

२. आध्यात्मिक त्रास नसलेली साधिका : रंगभूषा केल्यानंतर आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या साधिकेतील ‘इन्फ्रारेड’ या नकारात्मक ऊर्जेत वाढ झाली, तिच्यामध्ये ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ही नकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली आणि तिच्यातील सकारात्मक ऊर्जा नाहीशी झाली. (रंगभूषेचा तिच्यावर झालेला परिणाम एकूण २ घंटे टिकून राहिला.)

२. निष्कर्ष

‘स्त्रियांनी सर्वसाधारण रंगभूषा करणे आध्यात्मिकदृष्ट्या हानीकारक आहे’, हे या वैज्ञानिक चाचणीतून स्पष्ट झाले.

३. चाचणीतील निरीक्षणांचे अध्यात्मशास्त्रीय विश्लेषण

३ अ. चाचणीतील साधिकांनी सर्वसाधारण रंगभूषा केल्याने त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याचे कारण : चाचणीतील साधिकांनी सर्वसाधारण रंगभूषा करण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेली (नामांकित आस्थापनांची) विविध सौंदर्यप्रसाधने (cosmetics) अन् साहित्य, उदा. ‘कॉम्पॅक्ट पावडर’ (compact powder) (तोंडवळ्यावर लावायची भुकटी), ‘ब्लशर’ (blusher) (गालांना लाली आणण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्रसाधन), ‘लिपस्टिक’ (lipstick) (ओठ आकर्षक दिसावे यासाठी वापरण्यात येणारे प्रसाधन), ‘मस्करा’ (mascara) (डोळ्यांच्या पापण्यांचे केस आकर्षक दिसावे यासाठी वापरण्यात येणारे प्रसाधन), ‘मूस’ (mousse) (केशरचनेसाठी वापरण्यात येणारे प्रसाधन) आणि ‘पावडर ब्रश’ (powder brush) (रंगभूषा करण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्रसाधन-साहित्य) इत्यादी वापरले. साधिकांनी रंगभूषा करण्यासाठी वापरलेली सौंदर्यप्रसाधने आणि साहित्य यांच्यामध्ये नकारात्मक ऊर्जा (त्रासदायक स्पंदने) असल्याचे चाचणीतील निरीक्षणांतून दिसून आले. त्रासदायक स्पंदनांनी युक्त सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर करून केलेल्या रंगभूषेमुळे साधिकांवर  त्रासदायक (काळ्या) स्पंदनांचे आवरण आले किंवा त्यामध्ये वाढ झाली.

३ आ. चाचणीतील साधिकांनी प्रासंगिक रंगभूषा केल्याचा त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होऊन तो काही घंटे टिकून रहाणे : चाचणीतील आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेला अनिष्ट शक्तींचा त्रास आहे. (सध्या समाजात बहुतेकांना अनिष्ट शक्तींचा त्रास अल्प-अधिक प्रमाणात असतो.) साधिकेने रंगभूषा केल्यानंतर तिच्या भोवतीच्या त्रासदायक आवरणात वाढ झाली. त्यामुळे साधिकेतील दोन्ही प्रकारच्या नकारात्मक ऊर्जांमध्ये वाढ झाल्याचे चाचणीतून दिसून आले.

आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या साधिकेने रंगभूषा केल्यानंतर तिच्या भोवतीच्या आवरणात वाढ झाली, तसेच तिच्याकडे वातावरणातील त्रासदायक स्पंदने आकृष्ट झाली. त्यामुळे साधिकेतील ‘इन्फ्रारेड’ या नकारात्मक ऊर्जेत वाढ झाली, तसेच तिच्यामध्ये ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ही नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होऊन तिच्यातील सकारात्मक ऊर्जा नाहीशी झाल्याचे चाचणीतून दिसून आले. सर्वसाधारण रंगभूषेचा दोन्ही साधिकांवर पुष्कळ नकारात्मक परिणाम होऊन तो २ ते ३ घंटे टिकून राहिला. यातून ‘स्त्रियांनी रंगभूषा (मेकअप) करणे आध्यात्मिकदृष्ट्या किती हानीकारक आहे’, हे लक्षात येते. (‘महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’च्या वतीने आध्यात्मिक त्रास असलेल्या आणि नसलेल्या अन्य ८ ते १० साधिकांवर रंगभूषेच्या संदर्भात केलेल्या चाचण्यांतूनही असेच दिसून आले. मोठे समारंभ, ‘पार्टी’ इत्यादी वेळी केल्या जाणार्‍या गडद रंगभूषेच्या (‘हेवी मेकअप’च्या) संदर्भातही विपुल संशोधन करण्यात आले आहे. हे संशोधन निराळ्या लेखात दिले आहे. – संकलक)

४. स्त्रियांनो, बाह्य सौंदर्यापेक्षा ‘साधना’ करून स्वतःचे आध्यात्मिक सौंदर्य वाढवा !

सध्या बहुतांश स्त्रिया आकर्षक दिसण्यासाठी ‘मेकअप’ करणे यांसारख्या बाह्य सौंदर्य वाढवणार्‍या गोष्टींवर भर देतांना आढळतात. बाह्य सौंदर्य केवळ क्षणभंगुर सुख देते; पण त्याचा आध्यात्मिकदृष्ट्या काहीच लाभ होत नाही, उलट हानीच होते. त्यामुळे स्त्रियांनी बाह्य सौंदर्यापेक्षा ‘साधना’ (ईश्वरप्राप्तीसाठी म्हणजेच आनंदप्राप्तीसाठी प्रतिदिन करावयाचे प्रयत्न) करून स्वतःचे ‘आध्यात्मिक सौंदर्य’ वाढवणे श्रेयस्कर आहे. साधनेमुळे व्यक्तीतील काम-क्रोधादी षडरिपू दूर होतात, मनाची मलीनता दूर होऊन मन निर्मळ अन् सात्त्विक बनते. साधनेमुळे निर्माण होणारी सात्त्विकता व्यक्तीला आध्यात्मिक सौंदर्य बहाल करते. जसजशी व्यक्तीची साधना वाढते, तसतशी तिच्यातील सात्त्विकताही वाढते. त्यामुळे तिला भाव, चैतन्य, आनंद यांची अनुभूती येते. साधनेतील सातत्यामुळे ती ईश्वरी तत्त्वाशी जोडली जाते. स्त्रियांनी हिंदु संस्कृतीत सांगितलेल्या आचारधर्माचे पालन केल्यास (उदा. कपाळावर कुंकू लावणे, साडी परीधान करणे, वेणी किंवा अंबाडा घालणे, सात्त्विक अलंकार घालणे इत्यादी) त्यांची साधनेतील वाटचाल सुलभ आणि जलद होईल. तसेच जीवनातील प्रत्येक कृतीचे आध्यात्मिकरण (प्रत्येक कृतीतून साधना होईल अशा प्रकारे प्रत्येक कृती करणे) केल्यास साधना वृद्धींगत होईल. यामुळे स्त्रियांना स्वतःसह कुटुंब आणि समाज यांनाही आध्यात्मिक लाभ होईल. स्त्रियांनो, ‘आध्यात्मिक सौंदर्य हेच खरे सौंदर्य आहे’, हे लक्षात घेऊन आजच साधनेला आरंभ करा !’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, गोवा. (२६.१.२०२१)

ई-मेल : [email protected]