गंभीर रुग्णाईत असतांनाही सदा आनंदी आणि साधकांसाठी नामजपादी उपाय करण्याची तळमळ असणारे पू. होनपकाका !

पू. संदीप आळशी

‘पू. होनपकाकांना आजारपणामुळे तीव्र वेदना आणि थकवा असायचा, तसेच रात्रभर झोप लागायची नाही. असे असतांनाही त्यांच्या मुखचर्येवर (चेहर्‍यावर) नेहमी आनंदच जाणवायचा. त्यांना कोणाकडूनही कसलीच अपेक्षा नसायची. ही संतांची मोठी वैशिष्ट्ये त्यांच्या संदर्भात प्रकर्षाने जाणवायची. त्यांची साधकांसाठी नामजपादी उपाय करण्याची प्रचंड तळमळ असायची. काही वेळा पुष्कळ थकवा आणि तोल जाण्याची स्थिती असतांनाही साधकांवरील प्रेमापोटी ते साधकांसाठी नामजपादी उपाय करण्यासाठी येत असत. ते जेव्हा नामजपादी उपाय करण्यासाठी बसत असत, तेव्हा काही क्षणांतच ध्यानावस्थेत जात असत. ते भगवंताच्या नित्य अनुसंधानात रहात असल्यानेच त्यांना हे शक्य होत असे. पू. होनपकाकांसारखे संत आणि साधक आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांवर उपाय किंवा त्यांच्यासाठी नामजप करतात; म्हणून साधकांचे आध्यात्मिक त्रास अल्प होत आहेत. पू. होनपकाका आणि सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांच्या चरणी आम्ही सर्व साधक कृतज्ञ आहोत !’

– (पू.) संदीप आळशी, सनातन आश्रम, रामनाथी, फोंडा, गोवा. (३०.१०.२०२२)

  • आध्यात्मिक त्रास : याचा अर्थ व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, नकारात्मक स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.