‘भूक सहन करता येणे’ हे आरोग्याचे एक लक्षण !

निरोगी जीवनासाठी आयुर्वेद : लेखांक ८१

वैद्य मेघराज पराडकर

‘बर्‍याच जणांचे असे सांगणे असते की, त्यांना भूक सहन होत नाही. खाण्याची वेळ झाली की, खावेच लागते; परंतु हे शारीरिक क्षमता न्यून असल्याचे लक्षण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भूक सहन होण्याची क्षमता निर्माण होण्यासाठी हळूहळू आहाराच्या एकूण वेळा न्यून करून केवळ २ वेळा आहार घेण्याची सवय लावायला हवी.’

– वैद्य मेघराज माधव पराडकर, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२२.१०.२०२२)