यवतमाळ येथे आज  ‘हिंदू एकता दिंडी’ !

वेळ : सायंकाळी ५ ते ७.३०

दिंडीचा प्रारंभ बाळीवेस, जाजू भवन येथून होणार आहे.