पू. नरुटेआजोबा, आपल्या ठायी आम्हांस विठ्ठल दाविला ।

१४.३.२०२२ या दिवशी ईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) येथील श्री. राजाराम (भाऊ) नरुटे (वय ८९ वर्षे) संतपदी विराजमान झाल्याचे घोषित करण्यात आले. ही आनंदवार्ता कळल्यावर मला पुढील काव्यपंक्ती स्फुरल्या.

श्री. संजय घाटगे

भोळाभाबडा जीव ।
साक्षात् विठ्ठल लावी जीव ।। १ ।।

ठेंगणी भाबडी मूर्ती ।
आत भरली ओतप्रोत प्रीती ।। २ ।।

जिवा-शिवाचे (टीप १) मीलन झाले ।
संत सोहळा अनुभवणे झाले ।। ३ ।।

ज्ञान-भक्ती-कर्माचा अपूर्व मेळा ।
आपल्या ठायी आम्हांस विठ्ठल दाविला ।। ४ ।।

आपली सहज भावभक्तीची स्थिती ।
आम्हा सद्गुरुकृपे (टीप २) थोडी-बहुत आकलली ।। ५ ।।

देव (टीप ३) करितसे क्षणोक्षणी लीला ।
यातून पुष्कळ आनंद देत असे या जिवाला ।। ६ ।।

लेखणी थांबण्याचे नाव न घेई ।
जागृत होऊन विवेकबुद्धी त्यासी आवर घाली ।। ७ ।।

लोटांगण घालून आपुल्या चरणांवरी ।
लेखणीला विराम देतसे गुरुचरणांवरी ।। ८ ।।

टीप १ – पू. राजाराम नरुटे आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे

टीप २ – श्रीसत्शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांच्या कृपेने

टीप ३ – परात्पर गुरु डॉ. आठवले

– श्री. संजय गोपाळ घाटगे, जयसिंगपूर, जिल्हा कोल्हापूर. (१७.३.२०२२)

या लेखात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक