वामन जयंती

कोटी कोटी प्रणाम !

आज वामन जयंती


फोंडा, गोवा येथील सनातनचे दुसरे बालक संत पू. वामन राजंदेकर यांचा आज तिसरा वाढदिवस !

१० सप्टेंबर २०१९ या दिवशी संतपद घोषित

पू. वामन राजंदेकर