हिंदूंनो, शत्रूला धडकी भरण्यास्तव कट्टर व्हा !

सविस्तर वृत्त वाचा –

(म्हणे) ‘भजनास आमंत्रित गायक कट्टर हिंदु असल्याने हिंसा करू !’ – खलिस्तानवादी, ऑस्ट्रेलिया
https://sanatanprabhat.org/marathi/654957.html