हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी हिंदूंचे संघटन करा !

ग्रंथमालिका : हिंदु राष्ट्राची (ईश्वरी राज्याची) स्थापना

प्रस्तुत ग्रंथामध्ये हिंदु राष्ट्राची मूलभूत संकल्पना, हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेची दिशा, हिंदूसंघटनासाठीचे उपक्रम, धर्मरक्षणासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि साधनेच्या संदर्भात दृष्टीकोन दिले आहेत. या ग्रंथातील विचार हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी कार्य करणार्‍या हिंदुत्वनिष्ठांना भाषण करतांनाही उपयोगात आणता येतील.

संकलक:  सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले, श्री. चेतन राजहंस

सनातनच्या ग्रंथांच्या ‘ऑनलाईन’ खरेदीसाठी SanatanShop.com

संपर्क :  ९३२२३१५३१७