सनातनची ग्रंथमालिका : आचारधर्म

सात्त्विक अलंकार म्हणजे, सात्त्विक सौंदर्याचे लेणे !

(हिंदु आचारांमागील शास्त्र)

संकलक : सच्चिदानंद परब्रह्म  डॉ. जयंत आठवले, श्रीचित्‌शक्ति (सौ.) अंजली गाडगीळ व अन्य

अलंकारशास्त्र

अलंकारधारणाने होणारे लाभ, सात्त्विक (चांगले) आणि तामसिक (त्रासदायक) अलंकार, तसेच अलंकारधारणेमुळे वाईट शक्तींच्या आक्रमणांपासून होणारे रक्षण आदींविषयी ज्ञान देणारा ग्रंथ !

हाता-पायांत घालायचे अलंकार

स्त्रियांनी केवळ उजव्याच हातात बांगड्या घालणे अयोग्य का आहे, प्लास्टिकच्या बांगड्या का घालू नयेत, जोडवी अन् पैंजण चांदीचे का असतात आदी सूत्रांविषयी अध्यात्मशास्त्रीय मार्गदर्शन !