मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील बोरघाटात ताशी ६० किमी वेगमर्यादा लागू !

महामार्गावरील समतल भागात हलकी वाहने ताशी १०० किमी वेगाने धावणार !

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग

मुंबई – मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील बोरघाटात ताशी ५० किमी अशी वेगमर्यादा होती. आता ती ताशी ६० किमी अशी निश्चित करण्यात आली आहे, महामार्गावर हलक्या वाहनांना समतल भागात ताशी १०० किमी अशी वेगमर्यादा लागू झाली आहे. गेल्या २ दिवसांपासून नवीन वेगमर्यादेची कार्यवाही चालू झाली आहे.

१. मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्ग ९४ किमीचा असून या महामार्गावर प्रवास करतांना हलक्या वाहनांना समतल भागात ताशी १०० किमी अशी वेगमर्यादा होती, तर ३५ ते ५२ किमीच्या बोरघाटात ताशी ५० किमी अशी वेगमर्यादा होती.

२. समतल भागातून ताशी १०० किमी वेगाने येणार्‍या वाहनांना बोरघाटात येतांना ताशी ५० किमी वेग करणे अडचणींचे ठरत होते. त्यामुळे अपघातही होत होते.

३. या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पथक, रायगड परिक्षेत्र यांनी प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्तावाच्या अनुषंगाने १५ एप्रिलला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एम्.एस्.आर्.डी्.सी.), परिवहन विभाग, पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पथक, रायगड परिक्षेत्र आणि इतर प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांच्या बैठकीत एकमताने बोरघाटातील वेगमर्यादा पालटण्याचा वरील निर्णय घेण्यात आला.