जॉन्सन बेबी पावडर आस्थापनावर कारवाई करण्यात दिरंगाई नाही ! – धर्मरावबाबा आत्राम, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना…

धर्मरावबाबा आत्राम, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री

मुंबई, २९ जुलै (वार्ता.) – जॉन्सन बेबी पावडर यांच्या उत्पादनाविषयी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती चौकशी करून राज्यशासनाने त्याचे उत्पादन तात्काळ बंद केले आहे. याविषयी कुठेही दिरंगाई झालेली नाही, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी २८ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली.

 

या संदर्भात सदस्य सुनील शिंदे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री आत्राम म्हणाले की, मे. जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन प्रायव्हेट लिमिटेड हे आस्थापन औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० अन् त्याखालील नियमाअंतर्गत सौंदर्य प्रसाधने उत्पादन परवाना धारण करत होती. उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी २०२३ च्या आदेशानुसार अन्न आणि औषध प्रशासनाने उत्पादन बंदीचे पारीत केलेले आदेश रहित केले होते. त्यानंतर मे. जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन प्रा. लि. यांनी स्वतःहून निर्णय घेऊन उत्पादन परवाना २२ जून २०२३ या दिवशी अन्न आणि औषध प्रशासनास प्रत्यार्पित करून जॉन्सन बेबी पावडर याचे उत्पादन महाराष्ट्र राज्यात बंद केले आहे. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० अन् त्याअंतर्गत नियम १९४५ मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास त्याविषयी आस्थापनाकडून हानी भरपाई घेण्याची तरतूद नाही.