रथसप्‍तमीच्‍या दिवशी सकाळी देवघरातील देवतांच्‍या चित्रांवर सूर्यकिरण पडल्‍यावर ‘हा देवतांचा किरणोत्‍सव आहे’, असे वाटणे

आज रथसप्‍तमी

माघ मासातील शुक्‍ल सप्‍तमीपासून सूर्य आपल्‍या रथात बसून प्रवास करतो. या रथाला सात घोडे असतात; म्‍हणून ‘रथसप्‍तमी’ असा शब्‍द वापरला जातो. सूर्यदेवतेप्रती कृतज्ञता व्‍यक्‍त करण्‍यासाठी ‘रथसप्‍तमी’ हा सण साजरा केला जातो.

सौ. श्रुति सहकारी

‘७ फेब्रुवारी २०२२ या रथसप्‍तमीच्‍या दिवशी सकाळी ७.५० वाजता मी देवाला नमस्‍कार करण्‍यासाठी देवघरात गेले. तेव्‍हा तेथे देवतांच्‍या चित्रांवर सूर्यकिरण पडलेले दिसले. त्‍या वेळी ‘हा देवतांचा किरणोत्‍सवच आहे’, असे जाणवले आणि मला पुष्‍कळ आनंद झाला. जसजसे सूर्याचे किरण खालून वर सरकत गेले, तसतशी माझ्‍या आनंदात वृद्धी होत गेली. मी त्‍याचे छायाचित्र काढल्‍यावर त्‍यामध्‍ये परात्‍पर गुरु डॉ. आठवले यांच्‍या छायाचित्राभोवती मला प्रभावळ दिसली. माझी अनेक दिवसांपासून किरणोत्‍सव पहाण्‍याची इच्‍छा देवाने पूर्ण केली. आज सूर्यदेवाने देवतांच्‍या चित्रांना स्‍पर्श केला आणि हा किरणोत्‍सव आम्‍हा उभयतांना (मी आणि यजमान) अनुभवायला दिला, त्‍याबद्दल परात्‍पर गुुरु डॉक्‍टर आणि सूर्यनारायण यांच्‍या चरणी कोटीशः कृतज्ञता !’

– सौ. श्रुती सहकारी, फोंडा, गोवा (७.२.२०२२)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे सूक्ष्म. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या सूक्ष्म संवेदना जाणवतात. या सूक्ष्माच्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • या लेखात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक