शिकणे म्हणजेच सतत उत्साही आणि आनंदी रहाणे !

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ

‘आपली शिकण्याची स्थिती अल्प असेल, तर साधनेच्या एका टप्प्यावर निरुत्साह येऊ शकतो. त्यामुळे साधकाने सतत शिकण्याच्या स्थितीत राहिले पाहिजे. सतत शिकणे म्हणजेच सतत उत्साही आणि आनंदी रहाणे !’

– श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ