पुणे येथे आज ‘हिंदू एकता दिंडी’ !

वेळ : सायंकाळी ५

दिंडीचा प्रारंभ महाराणा प्रताप उद्यान (बाजीराव रस्ता) येथून होणार आहे.