जन्मोत्सवानिमित्त झालेल्या सत्संगात परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे सूक्ष्म अस्तित्व जाणवणे आणि सत्संगानंतर पुष्कळ सकारात्मक वाटणे

(परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

१. सत्संगाच्या वेळी

१ अ. प्रसन्न आणि आनंदाचे वातावरण असणे : ‘जन्मोत्सवाच्या दिवशी सकाळपासून आमच्या घरात उत्सव असल्याप्रमाणे प्रसन्न आणि आनंदाचे वातावरण होते. सकाळी विष्णुतत्त्वाची रांगोळी काढतांना, तसेच स्वयंपाक करतांना माझी पत्नी सौ. विद्या हिला ‘आश्रमातील स्वयंपाकघरात नैवेद्याची सिद्धता करत आहे’, असे वाटत होते.

१ आ. सत्संगात परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे सूक्ष्म अस्तित्व जाणवणे : आम्ही सत्संगात सहभागी झालो. तेव्हा आम्हाला श्रीकृष्णासह गोकुळात आल्याची जाणीव झाली. आम्हाला परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे सूक्ष्म अस्तित्व जाणवत होते आणि सत्संग झाल्यावरही दिवसभर चैतन्य जाणवले.

२. सत्संगानंतर

२ अ. सत्संगाला बसलेल्या खोलीच्या उत्तरेकडील भिंतीवर गुलाबी रंगात गोलाकार ठसा उमटल्याचे दिसून त्यात श्रीकृष्णाची मूर्ती दिसणे आणि पुष्कळ सकारात्मक वाटून आनंदाची अनुभूती येणे : जन्मोत्सवाच्या दुसर्‍या दिवशी आम्ही सत्संग ऐकण्यासाठी बसलो होतो. दुपारी ४ वाजता उत्तरेकडील भिंतीवर गुलाबी रंगात एक गोलाकार ठसा उमटलेला दिसला. त्याचे निरीक्षण केल्यावर मला त्यात श्रीकृष्णाची मूर्ती दिसली. तिच्या हातात मुरली आणि डोक्यावर मुकुट होता. ती मूर्ती थोडी तिरप्या अवस्थेत होती. ठसा गुलाबी रंगाचा असून त्याचा रंगही पक्का असल्याचे जाणवले. आजही तो ठसा भिंतीवर कायम आहे. तेथे सात्त्विक उदबत्ती लावल्यावर तिची विभूती भूमीवर चक्राकार पडली होती. दोन्हींचे छायाचित्र काढून निरीक्षण केले असता मला पुष्कळ सकारात्मक वाटले आणि आनंदाची अनुभूती आली.

श्री गुरुचरणी कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता !’

– श्री. शिरीष वसंत ओझरकर, नाशिक (२२.५.२०२०)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केेलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक