सौ. शालिनी मराठे यांना परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे गुणवर्णन करणारे देवाने सुचवलेले श्‍लोक

साधकांची प्रज्ञा जागृत करणारे परात्पर गुरु डॉ. आठवले !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘एकदा व्यष्टी साधनेच्या आढाव्यात पू. पात्रीकरकाकांनी विचारले, ‘‘गुरुस्मरण होते का ?’’ तेव्हा माझ्या मनात विचार आला, ‘सर्व देवतांचे संस्कृत भाषेत ध्यानाचे श्‍लोक असतात, तसेच गुरुदेवांचेही (प.पू. डॉक्टरांचे) असायला हवेत.’ त्यानंतर देवानेच मला पुढील श्‍लोक सुचवले.

सौ. शालिनी मराठे

१. ॥ नमो श्री श्री जयन्ताय विष्णुरूपाय ॥
ध्यायेत् विष्णुं श्री श्री जयन्तं अमिततेजः
प्रीत्यानंदचैतन्यप्राप्त्यर्थं स्मरेत् तं मोक्षदं गुरुम् ।
आठवले-कुलोत्पन्नं गुरोः भक्तराजस्य शिष्यमोत्तमं
भजेत् तं श्रीमन्नारायणं श्रीशक्तिसहितं हरिम् ॥ १ ॥

अर्थ : प्रीती, आनंद आणि चैतन्य मिळवण्यासाठी श्री श्री जयंत नावाच्या महातेजस्वी अशा श्रीविष्णुरूपी मोक्षगुरूंचे ध्यान अन् स्मरण करावे. आठवले कुलात जन्मलेल्या, गुरु (प.पू.) भक्तराज महाराज यांच्या उत्तम शिष्याचे, श्री आणि शक्ती यांनी युक्त असलेल्या त्या हरीचे, श्रीमन्नारायणाचे (सतत) भजन करावे (भक्ती करावी).

‘देवा, तू जे सुचवलेस, ते मी लिहिले आणि तुला अर्पण केले. काही राहिले असेल, तर क्षमा करावी.

श्रीगुरुचरणार्पणमस्तु ।’

गुरुचरणी शरणागत,
– सौ. शालिनी मराठे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (५.४.२०१६)

(क्रमश: उद्याच्या अंकात)

भाग २. वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/426740.html

येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक