हिंदूंचे नेते असुरक्षित तेथे हिंदु समाज सुरक्षित राहू शकणार नाही, हे जाणा !