उन्हाचे उपाय केल्याने (अंगावर ऊन घेतल्याने) व्यक्तीला आध्यात्मिक लाभ होणे !

‘महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’ने ‘यू.ए.एस्. (युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे केलेली वैज्ञानिक चाचणी

‘सध्या बहुतेकांना अल्प-अधिक प्रमाणात आध्यात्मिक त्रास (टीप) असतो, तसेच वातावरणात रज-तमाचे प्रमाण पुष्कळ वाढल्याने व्यक्तीचा देह, मन आणि बुद्धी यांवर त्रासदायक स्पंदनांचे आवरण येते. यांमुळे तिला विविध प्रकारच्या शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक त्रासांना सामोरे जावे लागते. उन्हाचे उपाय केल्याने (अंगावर ऊन घेतल्याने) व्यक्तीच्या भोवती निर्माण झालेले त्रासदायक स्पंदनांचे आवरण न्यून होण्यास साहाय्य होते. उन्हाचे उपाय केल्याने व्यक्तीवर आध्यात्मिकदृष्ट्या होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी ‘यू.ए.एस्. (युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे चाचणी करण्यात आली. या चाचणीतील निरीक्षणांचे विवेचन, निष्कर्ष आणि अध्यात्मशास्त्रीय विश्लेषण पुढे दिले आहे.

यु.ए.एस्. उपकरणाद्वारे चाचणी करतांना श्री. आशिष सावंत

वाचकांना सूचना : ‘यू.ए.एस्.’ उपकरणाची ओळख’

या लेखातील ‘यू.ए.एस्.’ उपकरणाची ओळख’, ‘उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण’, ‘घटकाची प्रभावळ मोजणे’, ‘परीक्षणाची पद्धत’ आणि ‘चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता’ ही नेहमीची सूत्रे सनातन संस्थेच्या goo.gl/tBjGXa या लिंकवर दिली आहेत. या लिंकमधील काही अक्षरे कॅपिटल (Capital) आहेत.

१. चाचणीतील निरीक्षणांचे विवेचन

सौ. मधुरा कर्वे

या चाचणीत तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेली १ व्यक्ती आणि आध्यात्मिक त्रास नसलेली १ व्यक्ती सहभागी झाल्या. उन्हाचे उपाय करण्यापूर्वी आणि २० मिनिटे उन्हाचे उपाय केल्यावर त्यांच्या ‘यू.ए.एस्. (युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर)’ उपकरणाद्वारे चाचण्या करण्यात आल्या. उन्हाचे उपाय केल्यावर चाचणीतील व्यक्तींवर झालेला परिणाम पुढे दिला आहे.

१ अ. उन्हाचे उपाय केल्यावर चाचणीतील व्यक्तींवर सकारात्मक परिणाम होणे : उन्हाचे उपाय केल्यावर दोघांतील नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ न्यून होऊन त्यांच्यातील सकारात्मक ऊर्जेत पुष्कळ वाढ झाली.

२. निष्कर्ष 

उन्हाचे उपाय केल्याने व्यक्तीला आध्यात्मिक लाभ होतात.

३. चाचणीतील निरीक्षणांचे अध्यात्मशास्त्रीय विश्लेषण

३ अ. उन्हाचे उपाय केल्याने चाचणीतील दोन्ही साधकांना आध्यात्मिक लाभ होणे : सूर्यदेव आरोग्य देतो. यामुळेच ‘आरोग्यं भास्करात् इच्छेत् ।’ म्हणजे ‘सूर्यदेवाकडे आरोग्य मागावे,’ असे सांगितले आहे. शरीर निरोगी रहाण्यासाठी प्रतिदिन अंगावर ऊन पडणे आवश्यक असते. ऊन अंगावर घेतांना ते ऋतूंनुसार अंगावर ऊन घेण्यासंबंधीचे नियम पाळून घ्यावे. प्रतिदिन योग्य प्रमाणात अंगावर ऊन घेतल्याने शरिरात वाढलेले दोष (रोगकारक द्रव्ये) दूर होण्यास साहाय्य होते. उन्हाचे उपाय केल्याने व्यक्तीचे देह, मन आणि बुद्धी यांवरील त्रासदायक स्पंदनांचे आवरण दूर होण्यास साहाय्य होते. यामुळे व्यक्तीचे शारीरिक, मानसिक अन् आध्यात्मिक त्रास न्यून होऊन तिचे आरोग्य सुधारते. चाचणीतील साधकांनी उन्हाचे उपाय केवळ १ दिवस २० मिनिटे केल्याने त्यांच्यातील नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ न्यून होऊन त्यांच्यातील सकारात्मक ऊर्जेत पुष्कळ वाढ झाली. यातून ‘उन्हाचे उपाय करणे आध्यात्मिकदृष्ट्या पुष्कळ लाभदायी आहे’, हे सिद्ध होते.’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, गोवा. (२९.१.२०२४)

इ-मेल : [email protected]

  • आध्यात्मिक त्रास : आध्यात्मिक त्रास असणे, म्हणजे व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास, ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास आणि ५० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.
  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.