३० जानेवारी : मध्वाचार्य पुण्यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !