ठाणे येथे १४ जानेवारीला हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा !


• स्थळ : लाल मैदान, जिजाऊ उद्यानाजवळ, महात्मा गांधी रोड, नौपाडा, ठाणे (प.)

• वेळ : सायंकाळी ६       • संपर्क : ८०८०२०८९५८