साम्यवाद्यांची सर्वांत हास्यास्पद गोष्ट !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘साम्यवाद्यांची सर्वांत हास्यास्पद गोष्ट अशी की, त्यांच्यातही राज्यकर्ते, प्रशासन आणि जनता असा भेद असतो.’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले