ईश्वराची कृपा होण्यासाठी काय करावे ?

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘तन, मन, धन आणि अहं यांचा त्याग झाला अन् ईश्‍वराप्रती भाव अन् भक्ती वाढली की, ईश्‍वराची कृपा होते.’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले