समाजकंटकांचे सनातन आश्रमावरील आक्रमणांचे घृणास्पद कृत्य चालूच !

गोवा येथील सनातनचा रामनाथी आश्रम

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमातील साधकांना धमक्या देण्याचा, अश्लील बोलण्याचा आणि आश्रमावर दगड फेकण्यास आरंभ केल्याचा १२ वर्षे २९६ वा दिवस !

२१.११.२०२२ सायंकाळी ७ वाजता काहीजणांनी आश्रमपरिसरात दगडफेक केली आणि शिवीगाळ करत ओरडत गेले.

संपादकीय भूमिका 

शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे, अश्लील बोलणे आणि दगडफेक करणे या गोष्टी दखलपात्र ठरवणारे दंडविधान हिंदु राष्ट्रात असेल !