सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत बाळाजी आठवले लिखित आणि आध्यात्मिक संशोधनावर आधारित शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषदेमध्ये सादर !

वरील शोधनिबंधांचे सहलेखक ६५ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे श्री. शॉन क्लार्क (महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या संशोधन गटाचे सदस्य) असून त्याचे ‘ऑनलाईन’ सादरीकरण विश्वविद्यालयाच्या संशोधन गटाच्या सदस्या सुश्री (कु.) मिल्की अग्रवाल यांनी केले.

कु. मिल्की अगरवाल

विश्वविद्यालयाने ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत १७ राष्ट्रीय आणि ८२ आंतरराष्ट्रीय, अशा एकूण ९९ वैज्ञानिक परिषदांमध्ये शोधनिबंध सादर केले आहेत. विश्वविद्यालयाला आतापर्यंत एकूण १२ आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये ‘सर्वाेत्कृष्ट सादरीकरण पुरस्कार’ मिळाले आहेत.