निरर्थक साम्यवाद !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘शरिराची ठेवण, स्वभावातील गुण-दोष, कला, बुद्धी, धन इत्यादी घटकांचे ७५० कोटींपैकी २ व्यक्तींमध्येही साम्य नसते. असे असतांना ‘साम्यवाद’ या शब्दाला काही अर्थ आहे का ?’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले