‘आंधळे’ बुद्धीप्रामाण्यवादी !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘एखाद्या आंधळ्याने दृश्याचे वर्णन करावे, याप्रमाणे धर्माचे शून्य  ज्ञान असलेल्या बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांचे धर्माच्या संदर्भातील बोलणे असते.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले