घोर आपत्काळाला आरंभ होण्यापूर्वी अधिक गतीने करायच्या ग्रंथनिर्मितीच्या सेवेत सहभागी व्हा आणि शीघ्र आध्यात्मिक उन्नती करून घ्या !

१. आपत्काळाच्या पार्श्वभूमीवर परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांचा ग्रंथनिर्मितीच्या कार्यासाठी अव्यक्त संकल्प झालेला असणे

‘५ – ६ मासांपूर्वी परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांची ‘सनातन प्रभात’मध्ये अशी चौकट प्रसिद्ध झाली होती – ‘घोर आपत्काळाला आरंभ होण्यापूर्वी अधिकाधिक ग्रंथांची निर्मिती करून त्याद्वारे समाजाला साधक बनवणे’, ही सध्याच्या काळातील श्रेष्ठ समष्टी साधना आहे !’ अशा प्रकारे परात्पर गुरु डॉक्टरांचा ग्रंथनिर्मितीचे कार्य अधिक गतीने करण्याच्या दृष्टीने एकप्रकारे अव्यक्त संकल्पच झालेला आहे.

२. परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या संकल्पानुसार साधकांनी गतीने ग्रंथसेवा केल्यास त्याद्वारे समष्टी साधना झाल्याने त्यांचे आध्यात्मिक त्रास लवकर न्यून होऊन आध्यात्मिक प्रगती शीघ्र होऊ शकणे

परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या चौकटीनुसार आम्ही ग्रंथनिर्मितीच्या सेवेतील साधकांनी ग्रंथनिर्मिती अधिक गतीने होण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. गेल्या ८ – १० वर्षांपासून मला असलेला आध्यात्मिक त्रास विशेष न्यून हाेत नव्हता; पण गेल्या ५ – ६ मासांत परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या चौकटीनुसार ग्रंथसेवा गतीने आरंभ केल्यामुळे तो आता बर्‍याच प्रमाणात न्यून झाला आहे. अशाच प्रकारे अन्य साधकांचेही आध्यात्मिक त्रास न्यून होत आहेत.

अ. परात्पर गुरु डॉक्टरांनी ग्रंथकार्यासाठी केलेल्या अव्यक्त संकल्पाच्या माध्यमातून आम्हा साधकांना आध्यात्मिक ऊर्जा मिळाली. त्या ऊर्जेच्या बळावर आम्ही ग्रंथसेवा अधिक गतीने करू शकत आहोत.

आ. खरे पहाता स्थुलातील घोर आपत्काळ (उदा. तिसरे महायुद्ध) आरंभ होण्याची वेळ आता जसजशी निकट येत आहे, तसतशी सूक्ष्मातील आपत्काळाची (अनिष्ट शक्तींच्या त्रासांची) तीव्रताही वाढत चालली आहे. असे असले, तरी ‘आपत्काळातही गुरूंच्या संकल्पानुसार आपण तळमळीने सेवा करायचा प्रयत्न केला, तर गुरुतत्त्व (ईश्वरी तत्त्व) कार्यरत होण्याचे प्रमाणही कसे वाढते’, हे वरील उदाहरणावरून शिकायला मिळाले. यामुळे साहजिकच ‘सेवेच्या माध्यमातून साधकांची आध्यात्मिक उन्नती लवकर होऊ शकते’, हे लक्षात आले.

३. ग्रंथसेवेच्या माध्यमातून सात्त्विकतेचा लाभ सहजतेने होणे

ग्रंथ सिद्ध करतांना संतांची चरित्रे आणि शिकवण, भक्तीयोग, साधना यांसारखे विषय वाचनात येतात. हे विषय मुळातच सात्त्विक आहेत. त्यामुळे ग्रंथसेवेच्या माध्यमातून साधकांना सात्त्विकतेचा लाभ सहजगत्या होतो.

४. ग्रंथसेवेच्या माध्यमातून साधना चांगली होण्यास साहाय्य होणे

ग्रंथसेवा करतांना अध्यात्मातील वेगवेगळे विषय वाचनात आल्याने साधकांना सतत साधनेविषयी मार्गदर्शन मिळते. या मार्गदर्शनाचा संस्कार त्यांच्या अंतःकरणावर सतत होत असल्यामुळे त्यांचे साधनेविषयीचे दृष्टीकोन पक्के होतात. यामुळे त्यांची साधना चांगली होण्यास साहाय्य होते.

‘घोर आपत्काळाला आरंभ झाल्यानंतर आपल्याला सेवा करणे शक्य होईल कि नाही ?’, हे आपल्याला ठाऊक नाही. यासाठी घोर आपत्काळाला आरंभ होण्यापूर्वीच ग्रंथनिर्मितीच्या सेवेत सहभागी होऊन शीघ्रातीशीघ्र आध्यात्मिक प्रगती करून घ्या !

५. ग्रंथकार्याची व्याप्ती समजून घेऊन ते वेगाने होण्यात हातभार लावा !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले संकलन करत असलेल्या ग्रंथांपैकी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत ३४९ ग्रंथ-लघुग्रंथ यांची निर्मिती झाली आहे. अन्य सुमारे ५ सहस्रांहून अधिक ग्रंथांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अधिक वेगाने होण्यासाठी अनेकांच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे. आपली आवड आणि क्षमता यांनुसार पुढे दिलेल्या सेवांपैकी कोणत्याही सेवा करून ग्रंथनिर्मितीच्या कार्यात आपण हातभार लावू शकता.

६. ग्रंथनिर्मितीच्या कार्यात सहभागी होऊ इच्छिणार्‍यांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध सेवा

६ अ. लिखाणाचे संगणकीय टंकलेखन करणे, पडताळणे आणि संकलन करणे : संगणकावर टंकलेखन करणे आणि टंकलेखन केल्यावर ‘सर्व लिखाणाचे टंकलेखन व्यवस्थित झाले आहे का ?’, हे मूळ लिखाणावरून पडताळणे आणि लिखाणाचे संकलन करणे

६ अ १. आवश्यक कौशल्य : संगणकावर टंकलेखन करता येणे, तसेच व्याकरण आणि शब्दरचना यांचे ज्ञान असणे (मराठी भाषेतील व्याकरणाविषयी लेखमालिका सध्या प्रत्येक रविवारी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये प्रसिद्ध होत आहे. तिचा अभ्यास करता येईल.)

६ आ. लिखाणातील संस्कृत वचने, श्लोक आदी पडताळणे : ग्रंथांतील लिखाणात आलेले संस्कृत श्लोक, वचने आणि सुभाषिते पडताळणे; त्यांचा मूळ संदर्भ लिहिणे; त्यांचा अर्थ लिहिणे आदी सेवा यात अंतर्भूत आहेत. यासाठी साधकाला संस्कृत भाषेचे थोडे-फार ज्ञान असणे आवश्यक आहे. संस्कृत भाषेचे थोडे-फार ज्ञान नसल्यास तेवढे लिखाण सोडून इतर लिखाण अंतिम करणे.

६ इ. ग्रंथांच्या संकलनाच्या अंतर्गत विविध सेवा

१. ज्या विषयावरील ग्रंथ करणार, त्या विषयाच्या विविध सूत्रांच्या मथळ्यांवरून विषयाची अनुक्रमणिका सिद्ध करणे

२. अनुक्रमणिकेनुसार लिखाण लावून त्या लिखाणाचे अंतिम संकलन करणे

३. सर्वसाधारणपणे १०० पृष्ठांचा (५०० केबीचा) एक ग्रंथ होतो. लिखाणावरून ‘ग्रंथांची किती पृष्ठे होतात’, हे पहाणे आणि पृष्ठसंख्येचा अंदाज घेऊन ग्रंथाचे २, ३, … अशा भागांमध्ये विभाजन करणे

४. प्रत्येक भागाच्या अनुक्रमणिका आणि मनोगत सिद्ध करणे

५. प्रत्येक भागाचे मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठ यांवरील लिखाण सिद्ध करणे

६ ई. विविध भाषांतील ग्रंथ आणि लघुग्रंथ यांची संगणकीय संरचना करणे, तसेच ग्रंथांत छापण्यासाठी सारण्या (टेबल) सिद्ध करणे : यासाठी ‘इन-डिझाईन’ या संगणकीय प्रणालीचे ज्ञान असावे.

६ उ. मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषांतील ग्रंथांचे अन्य देशी-विदेशी भाषांत भाषांतर करणे

१. ही सेवा करण्यासाठी ‘आपण ज्या भाषेत भाषांतर करू इच्छिता’, त्या भाषेचे व्याकरणदृष्ट्या उचित ज्ञान असणे आवश्यक आहे. भाषेचे ज्ञान असेल; परंतु व्याकरणदृष्ट्या विशेष ज्ञान नसेल, तर त्यासंदर्भात प्रशिक्षण घ्यावे.

२. संगणकीय ज्ञान : मराठीतील लिखाणाचे इंग्रजी भाषेत भाषांतर करण्याच्या सेवेसाठी MsWord आणि PDF या प्रणालींचे ज्ञान हवे.

७. ग्रंथनिर्मितीच्या सेवेत सहभागी होण्यासाठी संपर्क करा !

वरील सर्व सेवांसाठी संगणकाचे जुजबी ज्ञान असणे, तसेच संगणकीय टंकलेखन करता येणे आवश्यक आहे. ग्रंथनिर्मितीशी संबंधित सेवा शिकण्यासाठी इच्छुकांना सनातनच्या आश्रमात २ – ३ आठवडे रहाता येईल. पुढे त्यांना सनातनच्या आश्रमात राहून किंवा घरी राहूनही सेवा करता येतील.

या सेवा करू इच्छिणार्‍यांनी पुढील सारणीनुसार स्वत:ची माहिती सनातनच्या साधकांना संगणकीय धारिकेच्या किंवा लिखित स्वरूपात द्यावी आणि साधकांनी ती माहिती आपल्या जिल्हासेवकांच्या माध्यमातून सौ. भाग्यश्री सावंत यांच्या नावे [email protected] या संगणकीय पत्त्यावर अथवा पुढील टपाल पत्त्यावर पाठवावी.

टपालासाठी पत्ता : सौ. भाग्यश्री सावंत, द्वारा ‘सनातन आश्रम’, रामनाथी, फोंडा, गोवा. पिन ४०३ ४०१.

– (पू.) संदीप आळशी, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२३.११.२०२१)

ग्रंथनिर्मितीच्या सेवेप्रमाणेच कलाकृती, संगीत, नृत्य, ध्वनीचित्रीकरण, तसेच नियतकालिक ‘सनातन प्रभात’ आदींसाठीही संकलनाची सेवा उपलब्ध आहे. आपल्या आवडीनुसार साधक सेवेची निवड करू शकतात.