संपूर्ण देशात असा अभ्यासक्रम हवा !

फलक प्रसिद्धीकरता

मध्यप्रदेश राज्यातील ‘शिक्षण धोरण २०२०’ अंतर्गत महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमामध्ये पालट करण्यात आला आहे. कला शाखेच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना महाभारत, रामचरितमानस, योग आणि ध्यान यांसंदर्भात शिकवले जाणार आहे.