शिवाची नावे, त्यांचा अर्थ आणि शिवाचे कार्य

१. शिव : ‘शिव म्हणजे कल्याण करणारा, शुभंकर. तो सर्व सृष्टीचा लयकर्ताही समजला जातो. लय म्हणजे शेवट किंवा अंत घडवणारा, नष्ट करणारा; परंतु ‘लय’ या शब्दाचा अर्थ ‘जीवन एका सुरेल लयीत बांधणारा’, असाही का समजू नये ? कारण भगवान शिवशंकर महादेव नृत्यकलेचाही प्रणेता आहे. नृत्य जाणतो, निर्माण करतो, तो जीवनही लयबद्ध आणि प्रवाहित करील, यात शंकाच नको.

२. जलाशमेषज : मेष म्हणजे वैद्य, जो जलोपचार, शीतोपचार जाणतो, तो मदनदाहातून मदनालाही पुनर्जीवित करू शकेल, हेही जाणवते.

(संदर्भ : सनातनचा ग्रंथ ‘शिवाच्या उपासनेमागील शास्त्र’)