सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांनी पूर्वग्रह या स्वभावदोषावर मात करण्यासाठी व्यष्टी आढाव्यात सांगितलेले सूत्र !

सद्गुरु राजेंद्रदादा यांनी व्यष्टी साधनेच्या आढाव्यात पूर्वग्रह या स्वभावदोषावर मात करण्यासाठी सांगितलेले एक उदाहरण एका साधिकेने मला सांगितले.

मरणप्राय वेदना देेेणार्‍या आजारपणात नामजपादी उपाय आणि परात्पर गुरु डॉक्टरांची कृपा यांमुळे प्रकृती पूर्ववत् झाल्याची अनुभूती घेणारे ६२ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे फोंडा येथील श्री. दामोदर वझे !

भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशीला, म्हणजे १५.९.२०२० या दिवसापासून मी रुग्णाईत झालो. त्यापूर्वी ४ दिवसांपासूनच मला बरे वाटत नव्हते.

जन्मोत्सवानिमित्त झालेल्या सत्संगात परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे सूक्ष्म अस्तित्व जाणवणे आणि सत्संगानंतर पुष्कळ सकारात्मक वाटणे

‘जन्मोत्सवाच्या दिवशी सकाळपासून आमच्या घरात उत्सव असल्याप्रमाणे प्रसन्न आणि आनंदाचे वातावरण होते.

भावप्रयोगात श्री गुरूंच्या चरणांवर मन अर्पण केल्यावर ६२ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या कु. तेजल पात्रीकर यांना आलेली अनुभूती

भावप्रयोगाच्या आरंभी मनात भूतकाळातील विचार असल्याने गुरुदेवांना ‘आता या मायाबाजारातून मला सोडवा’, अशी प्रार्थना होणे