सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले लिखित ३ शोधनिबंध मार्च २०२३ मध्ये वैज्ञानिक परिषदेमध्ये सादर

वरील तक्त्यातील सर्व शोधनिबंधांचे लेखक महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले, तर सहलेखक ६५ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे श्री. शॉन क्लार्क (महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या संशोधन गटाचे मुख्य सदस्य) आहेत. पहिल्या शोधनिबंधाच्या अतिरिक्त सहलेखिका सौ. श्वेता क्लार्क यांनी त्याचे ऑनलाईन सादरीकरण केले; दुसर्या आणि तिसर्या शोधनिबंधांचे श्री. शॉन क्लार्क यांनी ऑनलाईन सादरीकरण केले.