ख्रिस्त्यांचा हिंदुद्वेष जाणा !

फलक प्रसिद्धीकरता

ख्रिस्त्यांचा हिंदुद्वेष जाणा !

आंध्रप्रदेशात विजयवाडा येथे अय्यप्पा स्वामींची दीक्षा घेतलेल्या भक्ताने व्रताचा एक भाग म्हणून त्याच्या घरी भजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्यावर शेजारील ख्रिस्त्याने मोठ्या आवाजात प्रार्थना चालू करून भजनात व्यत्यय आणला.