‘दलित-मुसलमान भाई भाई’वाले आता गप्प का ?

फलक प्रसिद्धीकरता

जोधपूरच्या सूरसागर परिसरात असलेल्या पाण्याच्या सरकारी पंपातून पाणी घेतल्याने धर्मांध मुसलमानांनी किशनलाल भील नावाच्या एका मागासवर्गीय व्यक्तीला केलेल्या अमानुष मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला.