‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे छायाचित्रमय जीवनदर्शन’ हा ग्रंथ पहातांना आधुनिक वैद्या (सौ.) मधुवंती चारुदत्त पिंगळे यांना स्फुरलेल्या कविता !

सर्व साधकांचा आधार असलेले सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

‘परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांचे छायाचित्रमय जीवनदर्शन खंड – १’ या ग्रंथातील छायाचित्रे पहातांना ‘साधकांच्या ठिकाणी मीच आहे’, असे अनुभवत होते. तेव्हा माझा गुरुदेवांशी संवाद चालू झाला. त्यांच्याच कृपेने मला सुचलेल्या भावओळी पुढे दिल्या आहेत.

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
आधुनिक वैद्या (सौ.) मधुवंती पिंगळे

कृष्णभेटीचा आनंद ।
आपले दर्शन होता ।
साधक होती मुग्ध ।।
मुखावरी सर्वांच्या विलसे ।
कृष्णभेटीचा आनंद ।। १ ।।

भावभेटीचा आनंद आगळा ।
भगवंत अवतरले भूवरी ।।
याची देही, याची डोळा दर्शन दिधले ।
तृप्त झाली आमुची मने ।। २ ।।

सूक्ष्मस्पर्श अनुभवता श्री गुरूंचा ।
स्पर्श (सूक्ष्मातून) अनुभवता श्री गुरूंचा ।
वात्सल्य अनुभवण्या उमले देहातील प्रत्येक पेशी ।।
मनी दाटतो कृतज्ञताभाव ।
अन् ‘धन्य धन्य झालो गुरुराया’ येतसे मुखी ।। १ ।।

– आधुनिक वैद्या (सौ.) मधुवंती चारुदत्त पिंगळे, मंगळुरू, कर्नाटक. (१५.५.२०२२)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक