भारत स्वतःला हिंदु राष्ट्र कधी घोषित करणार ?

फलक प्रसिद्धीकरता

‘ज्या दिवशी भारत स्वतःला हिंदु राष्ट्र घोषित करील त्यानंतर काही काळातच १४-१५ देशही स्वतःला हिंदु राष्ट्र घोषित करतील !’ – पुरी पीठाचे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती