महाराष्ट्र सरकारचे उर्दूप्रेम जाणा !

फलक प्रसिद्धीकरता

महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या वार्षिक व्ययासाठी राज्य सरकारने वर्ष २०२२-२३ साठी १९ लाख ६० सहस्र रुपयांची तरतूद केली आहे.