परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे राष्ट्र-धर्मविषयक मौलिक विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘लोकसंख्याशास्त्रानुसार भारताचे क्षेत्रफळ ४० कोटी नागरिकांसाठी पूरक आहे. सध्याची भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी झालेली आहे !’

– परात्पर गुरु डॉ. आठवले