ओवैसी कुणाचे वंशज आहेत, हे ते सांगतील का ?

फलक प्रसिद्धीकरता

‘भारतातील मुसलमानांचा मोगलांशी कोणताही संबंध नाही; मात्र हे सांगा की, मोगल बादशाहांच्या पत्नी कोण होत्या ?’, असा प्रश्न एम्.आय.एम्.चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी विचारला आहे.