ताणतणाव अल्प करण्यासाठीचा उपाय

‘आपणच आपल्या जीवनाचे शिल्पकार आहोत’, हे लक्षात ठेवून वाटचाल केली, तर ताण येत नाही. राग आणि क्रोध आवरा, स्वतःला सावरा. राग शमवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणे आवश्यक असते; पण राग आलेला मनुष्य ते न करता स्वतःचा राग दुसऱ्यावर काढत असतो. रागामुळे तणाव वाढत असतो. राग आवरण्यासाठी व्यसनांचा आधार घेऊ नका. त्यामुळे ताणतणाव वाढण्यासच साहाय्य होईल.

(साभार : मासिक ‘भाग्यनिर्णय’)