अध्यात्मात शिकवणे नाही, तर शिकणे महत्त्वाचे असणे !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे अध्यात्माविषयीचे मार्गदर्शन

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘अध्यात्म हे अनंताचे ज्ञान आहे. त्यामुळे अध्यात्मात शिकवणे नाही, तर शिकणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याला ईश्वराशी एकरूप व्हायचे आहे आणि तो सर्वज्ञानी आहे. यासाठी आपण नेहमी शिकण्याच्या स्थितीत राहून ते ज्ञान आत्मसात केले पाहिजे.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले (२८.९.२०२१)