भक्ताला अहंभाव नसणे

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे साधनेविषयी मार्गदर्शन

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘मी साधना करतो’, असा भक्ताला अहंभाव नसतो; कारण ‘त्याच्याकडून सर्व काही, म्हणजे साधनाही देवच करवून घेतो’, हे त्याला ज्ञात असते.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले (१६.११.२०२१)