उद्धरील गुरुमाऊली परात्पर गुरु डॉक्टर ।

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

प्रार्थिले परात्पर गुरुमाऊलीस ।
जनसामान्यांची तू कृपासाऊली ।।
‘कोरोना’ पसरली विश्वातूनी ।
तव अस्तित्वे सुखरूप असे गोमंतक भूमी ।। १ ।।

श्री. राजेश कोरगावकर

दारी आला आपत्काळ ।
साधनेसाठी हाच संधीकाळ ।।
गुरूंनी दिली फार पूर्वी कल्पना ।
साधक करती घरी राहून साधना ।। २ ।।

वैफल्यग्रस्त जनता झाली ।
काम ना धंदा, बसले सर्व घरी ।।
असे भिकारी रंक अन् राव ।
म्हणती सारे आता ‘देवा, तू मला पाव’ ।। ३ ।।

धाडिले साधक तव द्वारी संपतकाले ।
घेऊन सात्त्विक उत्पादने अन् नियतकालिके ।।
आज उद्धरिल्या अखिल मानवजाती ।
नाम, बाल, धर्म (टीप १) आदी सत्संगांची झाली निर्मिती ।। ४ ।।

उठ वेड्या, जागा हो सत्वर ।
अमूल्य संधीचा आहे हा अवसर ।।
‘व्हॉट्सॲप’, ‘फेसबूक’, ‘ट्विटर’ ।
‘ऑनलाईन’ सत्संग बघण्यासाठी कर त्यांचा वापर ।
उद्धारील गुरुमाऊली परात्पर गुरु डॉक्टर ।। ५ ।।

टीप १ : सनातन संस्थेच्या वतीने होणारे नामजप सत्संग, भावसत्संग, बालसंस्कारवर्ग, धर्मसत्संग इत्यादी ‘ऑनलाईन सत्संग.’

– श्री. राजेश कोरगावकर, म्हापसा, गोवा. (१६.४.२०२०)