(म्हणे) ‘नमाजपठणासाठी बिहार विधानसभेचे कामकाज थांबवा !’ – मुसलमान आमदारांची मागणी