समान नागरी कायदा करण्याची वेळ आली आहे ! – संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह