‘साधक’ आणि ‘साधना’ यांचा सौ. मीना खळतकर यांना उमगलेला अर्थ !

​असे गुण असणारे आदर्श साधक सर्वांना हवेहवेसे वाटतात. असे साधक म्हणजे चैतन्याचे लहान लहान गोळेच आहेत. त्यामुळे समाजातील लोकही त्यांची आतुरतेने वाट पहातात.

दळणवळण बंदीच्या कालावधीत घरात राहूनही आश्रमात रहात असल्याविषयी आलेली अनुभूती

घराचा आश्रम करायचा आहे, म्हणजे आश्रमात राहून जसे साधनावृद्धीसाठी प्रयत्न करतो, तसे प्रयत्न घरात असतांनाही करायचे आहेत. आश्रमात जसे सात्त्विक वातावरण असते, तसे वातावरण आपण घरी ठेवण्याचा प्रयत्न करूया.

प्रत्याक्रमण करून भारताची भूमी बळकावणार्‍या लुटारूंना अद्दल घडवणारे आणि गमावलेला भूप्रदेश पुन्हा जिंकून घेणारे पराक्रमी हिंदु राजे !

आपण भारताच्या विभाजनाला आपल्या अंतःकरणातील कोणत्यातरी कोपर्‍यात एक निर्णीत तथ्य (सेटल्ड फॅक्ट) समजून बसलो आहोत.

एका संतांच्या सत्संगात घेतलेल्या एका सूक्ष्मातील प्रयोगात आलेली वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती

आम्ही एका वेगळ्याच विश्‍वात आहोत. आमच्या मनात अन्य कोणताही विचार नाही.